Dotacje

Firma OVER Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Łasku realizuje w roku 2016 projekt pn:

Stworzenie nowego modelu biznesowego Firmy obejmującego przygotowanie strategii wejścia na nowe zagraniczne rynki zbytu z obszaru Azji, Afryki, Europy oraz Ameryki Północnej i Południowej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa

II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Działanie

II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Poddziałanie

II.2.1: Modele biznesowe MŚP

Numer naboru:

RPLD.02.02.01-IP.02-10-006/16

  • Załączniki:

“Firma OVER Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Łasku realizuje w roku 2017 projekt pn:

„Stworzenie nowego modelu biznesowego Firmy obejmującego przygotowanie strategii wejścia na nowe zagraniczne rynki zbytu z obszaru Azji, Afryki, Europy oraz Ameryki Południowej”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa

II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Działanie

II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Poddziałanie

II.2.1: Modele biznesowe MŚP

Numer naboru:

RPLD.02.02.01-IP.02-10-019/17

  • Załączniki:

“Firma OVER Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Łasku planuje w roku 2018 projektu projekt pn:

Wdrożenie w przedsiębiorstwie OVER Group innowacyjnej technologii produkcji opatrunków hydrożelowych
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa

II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Działanie

II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP

Poddziałanie

II.3.1: Innowacje w MŚP

Numer naboru:

RPLD.02.03.01-IP.02-10-028/17

  • Załączniki:

Firma OVER Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Łasku realizuje w latach 2015-2018 projekt pn:

„Opracowanie kompleksowych, naturalnych i proekologicznych metod profilaktyki stanów zapalnych wymienia (mastitis) u krów z zastosowaniem preparatów opartych na innowacyjnych właściwościach enzymów litycznych”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Oś priorytetowa:

Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Działanie:

Projekty B+R przedsiębiorstw

Poddziałanie:

Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0501/15-00

Numer konkursu:1/1.1.1/2015

Firma OVER Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Łasku realizuje w latach 2017-2020 projekt pn:

Opracowanie preparatów o przedłużonym uwalnianiu w formie bolusa zawierających roślinne olejki eteryczne zmniejszających ryzyko wystąpienia SARA oraz poprawiających parametry produkcyjne krów mlecznych.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Oś priorytetowa
Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Działanie
Projekty B+R przedsiębiorstw

Poddziałanie
Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Numer konkursu: 1/1.1.1/2017″