Dotacje

Firma OVER Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Łasku realizuje w roku 2016 projekt pn:

Stworzenie nowego modelu biznesowego Firmy obejmującego przygotowanie strategii wejścia na nowe zagraniczne rynki zbytu z obszaru Azji, Afryki, Europy oraz Ameryki Północnej i Południowej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa

II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Działanie

II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Poddziałanie

II.2.1: Modele biznesowe MŚP

Numer naboru:

RPLD.02.02.01-IP.02-10-006/16

  • Załączniki:

„Firma OVER Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Łasku realizuje w roku 2017 projekt pn:

„Stworzenie nowego modelu biznesowego Firmy obejmującego przygotowanie strategii wejścia na nowe zagraniczne rynki zbytu z obszaru Azji, Afryki, Europy oraz Ameryki Południowej”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa

II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Działanie

II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Poddziałanie

II.2.1: Modele biznesowe MŚP

Numer naboru:

RPLD.02.02.01-IP.02-10-019/17

Firma OVER Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Łasku realizuje w latach 2015-2018 projekt pn:

„Opracowanie kompleksowych, naturalnych i proekologicznych metod profilaktyki stanów zapalnych wymienia (mastitis) u krów z zastosowaniem preparatów opartych na innowacyjnych właściwościach enzymów litycznych”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Oś priorytetowa:

Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Działanie:

Projekty B+R przedsiębiorstw

Poddziałanie:

Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0501/15-00

Numer konkursu:1/1.1.1/2015